Seminar Praktična vpeljava GDPR-ja

Predavatelja: Dr. Urška Kežmah in dr. Boštjan Kežmah
Ljubljana, 15. 5. 2018

Cena: 9,00 €