Seminar: Pravila skrbnega računovodenja-stari standardi z novim imenom

Predavatelja: Mihael Kranjc in dr. Barbara Mörec
Ljubljana, 18. 10. 2016

Cena: 6,80 €