Seminar Pregledovanje poročil ocenjevalcev vrednosti

Ljubljana, 18. in 19. 3. 2015

Cena: 17,70 €