Seminar Priložnosti in izzivi ''majhnih'' notranjih revizij

Predavateljica: Jasna Turković
Ljubljana, 2. 2. 2017

Cena: 8,40 €