Seminar Proces razdolževanja Slovenije ter ocenjevanje vrednosti finančnih terjatev do podjetij v postopkih finančnega prestrukturiranja

Predavatelji: dr. Marko Simoneti, dr. Samo Javornik in Jure Gjud
Ljubljana, 13. 12. 2016

Cena: 15,00 €