Seminar Sestavitev letnega poročila in plana za določene uporabnike proračuna - računovodska in davčna vprašanja pridobivanja evropskih sredstev

Ljubljana, 23. november 2010

Cena: 5,91 €