Seminar SPS 5, načrt finančnega prestruktiranja ter ocenjevanja nepremičnin in premičnin v insolventnih postopkih

Predavatelji: mag. Đorđe Mhajlović, Janez Kratnar, Slavko Stošicki, Viktorija Vehovec
Ljubljana, 3. 2. 2015

Cena: 10,78 €