Seminar Statusno preoblikovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Predavatelj: Dr. Saša Prelič
Ljubljana, 17. 4. 2019

Cena: 13,14 €