Seminar Ukrepi BEPS-A, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom

Predavatelja: mag. Blaž Pate in Jure Mercina
Ljubljana, 29.11. 2017

Cena: 6,50 €