Seminar Upravljanje korporativne integritete = skladnost + etičnost poslovanja: iz teorije v prakso

Predavateljici: Polona Pergar Guzaj in Andrijana Bergant
Ljubljana, 10. 3. 2015

Cena: 10,13 €