Seminar Varovanje informacij v luči standardov in zakonov

Predavatelja: Mladen Terčelj in dr. Boštjan Delak
Ljubljana, 31. 5. 2018

Cena: 17,00 €