Seminar Vloga in položaj računovodje, davčnega svetovalca in revizorja v kazenskih postopkih, povezanih z gospodarskim kriminalom

Predavatelja: Vanja Verdel Kokol in Mihael Kranjc
Ljubljana, 12. 10. 2016

Cena: 8,50 €