Seminar Vpliv nove prostorske in gradbene zakonodaje na nepremičninsko stvarno pravo-javnopravni in civilnopravni vidiki

Predavatelja: Dr. Renato Vrenčur, Luka Ivanič
Ljubljana, 19. 6. 2018

Cena: 9,40 €