Standardi notranjega revidiranja in najboljša praksa

Ljubljana, 7. februar 2008

Cena: 14,24 €