Uporaba konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v praksi

Predavatelja: Blaž Pate in Jure Mercina
Ljubljana, 20. 10. 2014

Cena: 13,60 €