Urejanje razmerij glede infrastrukture za izvajanje strukture za izjavajanje gospodarskih javnih služb v javnih podjetjih in javno-zasebnih partnerstvih

Ljubljana, 30. maj 2008

Cena: 7,67 €