Večje dileme pri konsolidiranju računovodskih izkazov

Ljubljana, 25. november 2008

Cena: 5,48 €