Zahtevnejša vprašanja, povezana s finančnimi instrumenti po MRS

Ljubljana, 28. januar 2009

Cena: 5,48 €