Elektronsko gradivo

Napotki za pripravo revizijske dokumentacije
pri reviziji manjših organizacij

brezplačno: PDF | Spletni listalnik

Program Izkaz denarnih tokov 2016 (ver. 1.0)

• za fizične osebe, ki so vpisane v registre pri Inštitutu: 207,40 €
• za vse ostale: 244,00 €
• za vse, ki imajo katero od prejšnjih različic: 122,00 €

Več o programu in naročilo ...