Računalniško podprto revidiranje

Ljubljana, 1. in 2. december 1999

Cena: 59,59 €