Računovodski in poslovodski vidiki odločanja o poslovnih funkcijah v slovenskih podjetjih

Ljubljana 22.april. 1999

Cena: 4,42 €