Računovodsko spremljanje delovanja poslovnoizidnih enot v organizacijah gospodarskih javnih služb (javnih podjetjih)

Ljubljana 10. december 1997

Cena: 4,42 €