Razumevanje računovodskih izkazov za neračunovodje

Ljubljana, 8. oktober 2013

Cena: 8,43 €