Revidiranje davka od dobička in konsolidirane davčne bilance

Ljubljana, 14. marec 2000

Cena: 4,57 €