Revizija in revidiranje računovodskih izkazov

Ljubljana 11. november 1997

Cena: 4,63 €