Zaključna dela

Seznam naslovov zaključnih del za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik

 1. Davek na dodano vrednost v praksi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Grabec Nevenka (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek na dodano vrednost ; DDV
  31.19/4 , 3209
 2. Obračun DDV v družbi X ter možnosti davčnih utaj pri DDV : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Stopinšek Anica (slv) 2000
  davek na dodano vrednost ; DDV ; zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik
  31.19/4 , 3132
 3. Izračun davčne obremenitve v Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Prusnik Matjaž (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje ; davek ; Slovenija
  31.19/4 , 3211
 4. Prisilna poravnava davčnega dolga s posebnim poudarkom na teku zastararanja pravice do izterjave; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Juvan Marta (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčni dolg
  31.19/4 , 3210
 5. Posebnosti pri obdavčitvi nepridobitnih organizacij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Maček Marjeta (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; nepridobitna organizacija ; obdavčenje nepridobitne organizacije ; obračun dajatev ; olajšava ; primerjava
  31.19/4 , 3150
 6. Davčni vidiki poslovanja predstavništva slovenske družbe in njene odvisne družbe v Ruski federaciji : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK; . – Kavkler Nevenka (slv) 2001
  mednarodno poslovanje ; davek ; zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; ocena B
  31.19/4 , 3069
 7. Revidiranje posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic pri banki "ABC" d.d. za leto 1998 : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK; . – Petek Gabrijela (slv) 2001
  revidiranje posebnega davka ; revidiranje banke ; revidiranje hranilnice ; vprašalnik ; zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; ocena C
  31.19/4 , 3070
 8. Primerjava DDV-ja s prometnim davkom ter vpliv na poslovanje podjetja "X" ; m; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Ašič Dušanka (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek na dodano vrednost ; DDV ; prometni davek ; ocena D
  31.19/4 , 3074
 9. Zaščita kapitala – revalorizacija v Sloveniji in zaščitne obresti na Hrvaškem ter njun vpliv na plačilo davka od dobička; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Debelak Vanda (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; zaščita kapitala ; revalorizacija ; Slovenija ; Hrvaška ; primer ; ocena B
  31.19/4 , 3107
 10. Obračun davka od dobička za leto 1999 in variantno letno davčno načrtovanje v Slovenski izvozni družbi d.d. Ljubljana : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK; . – Svetic Dragica (slv) 2001
  obračun davka od dobička ; obračun davkov ; davčno načrtovanje ; zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obrazec
  31.19/4 , 3028
 11. Davčni vidik Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Mohar Ivan (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik
  31.19/4 , 3415
 12. Obdavčenje z Zakonom o davku ma dobiček in z Zakonom o dohodnini v Republiki Makedoniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Jamnik Jelka (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek iz dobička ; dohodnina ; davek ; Makedonija
  31.19/4 , 3476
 13. Prikaz postopkov pregleda pravilnosti davčnih obveznosti glede na določbe Zakona o davku od dobička pravnih oseb in Zakona o dohodnini v podjetju XY d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Zupanič Nataša (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje
  31.19/4 , 3218
 14. Nadzor davka od dobička pravnih oseb pri družbi "AB" za leto 2000, s postopki izvršbe, kot posledice neizpolnitve obveznosti; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Zaveršnik Marija (slv) 2002
  zaključno delo inštituta-preizkušeni davčnik ; davčni nadzor
  31.19/4 , 3305
 15. Vpliv spremembe pravne oblike družbe na davčno obremenitev družbe; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Pavlovič Senka (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje družbe
  31.19/4 , 3304
 16. Dogovorjeni postopki davčne revizije hčerinskega podjetja tuje multinacionalke v Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Nikolič Stojan (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčna revizija
  31.19/4 , 3303
 17. Poslovanje tuje gospodarske družbe (s sedežem v Švici) v Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Terglav Breda (slv) 2002
  poslovanje tuje družbe ; zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik
  31.19/4 , 3171
 18. Davčno svetovanje in vloga davčnih svetovalcev s primeri davčnega svetovanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Kovačič Maja Polonca (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno svetovanje
  31.19/4 , 3719
 19. Dolgoročne rezervacije z vidika davčne obremenitve in tveganja davčne utaje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Šink Boštjan (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; dolgoročna rezervacija ; davčna goljufija
  31.21/4 , 3677
 20. Davčno načrtovanje obračunavanja in izplačevanja plač in drugih osebnih prejemkov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Kranjc Mihael (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno načrtovanje
  31.19/4 , 3623
 21. Obdavčitev obresti v Evropski uniji in v Sloveniji; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Blažič Mojca (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; primerjava ; obdavčenje obresti ; Slovenija ; EU
  31.19/4 , 3795
 22. Davčni vidik zidave stanovanj; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Pupis Stanislav (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; stanovanjsko gospodarstvo
  31.19/4 , 3981
 23. Ustanovitev in razvoj podjetja za davčno svetovanje, revizijo in vrednotenje podjetij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Daksokobler Jože (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; ustanavljanje podjetja ; davčno svetovanje
  31.19/4 , 3989
 24. Uvozne in izvozne dajatve pri špedicijskih poslih; Zaključno delo za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Stupica Žiga (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; dajatev ; davek ; špedicija
  31.19/4 , 4065
 25. Pomen davčnega svetovanja v računovodskem servisu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Topolovec Zofija (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno svetovanje ; računovodski servis
  31.19/4 , 4066
 26. Vpliv vstopa Slovenije v Evropsko unijo na posredno obdavčenje rezidentov Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Jerman Saša (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek rezidentov
  31.19/4 , 4104
 27. Izvajanje davčne optimizacije v podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Lunar Karolina (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčna politika
  31.19/4 , 3729
 28. Uporaba prenosnih cen v mednarodnih družbah in njihov vpliv na višino davčne osnove v davčni bilanci; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Oder Vida (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; prenosna cena
  31.19/4 , 4140
 29. Davek na promet proizvodov in storitev v kmetijstvu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Tičar Rebolj Vida (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; prometni davek ; kmetijstvo
  31.19/4 , 4353
 30. Davčno svetovanje v praksi z nekaterimi primeri ter prikaz nove dohodninske zakonodaje na praktičen način; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Jurčič Milan (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; primer ; dohodnina
  31.19/4 , 4331
 31. Osnutek standardov o davčnem svetovanju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Krkovič Alenka (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno svetovanje ; standard, smernica oz.načelo za davčno svetovanje ; primerjava
  31.19/4 , 4294
 32. Vpliv sprememb davčne zakonodaje na obračun davka od dobička (dohodka) družbe D.d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Ipavec Jerica (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obračun davka od dobička
  31.19/4 , 4293
 33. Obdavčitev fizičnih oseb po novem zakonu o dohodnini; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Slavič Marija (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje fizičnih oseb
  31.19/4 , 4197
 34. Vpliv nove davčne zakonodaje na višino davčne obremenitve družbe QXY D.O.O.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Močnik Jana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje družbe
  31.19/4 , 4166
 35. Primerjava davčnih obremenitev podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo z vidika davčne zakonodaje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK . – Javornik Majda (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; primerjava ; obdavčenje družbe ; obdavčenje zasebnikov
  31.19/4 , 4165
 36. Lokalni davki kot pomemben vir prihodkov proračuna mestne občine Ljubljana; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Dežman – Mrkič Tatjana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; lokalni davek ; mestna občina Ljubljana
  31.19/4 , 4141
 37. Kontrolni postopki kot notranje kontroliranje v majhnih gospodarskih družbah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Kenda Helena (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; notranja kontrola
  31.19/4 , 4382
 38. Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Kosič Mirnik Ana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje dohodkov
  31.19/4 , 4139
 39. Obdavčitev podružnic tujih pravnih oseb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Mali Saša (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje podružnic
  31.19/4 , 4142
 40. Vpliv poslovne bilance na davčno bilanco v Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Prijatelj Čad Ema (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčna bilanca
  31.19/4 , 4383
 41. Odloženi davki, obračun in bilanciranje v letu 2005; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Štendler Mitja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; odloženi davek
  31.19/4 , 4412
 42. Primerjava vodenja poslovnih knjig in obdavčitev pri d.o.o. in s.p.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Šilar Nina (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; poslovna knjiga ; primerjava
  31.19/4 , 4496
 43. Davčno okolje pri izvajanju dejavnosti tujcev v Sloveniji : primer avstrijskega investitorja v okolju davka od dohodka pravnih oseb; Zaključno delo Inštitua za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Janežič Karmen (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek ; Slovenija ; Avstrija ; davek od dobička
  31.19/4 , 4484
 44. Novosti v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) s poudarkom na transfernih cenah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Bogataj Elizabeta (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ; transferna cena
  31.19/4 , 4449
 45. Davčna poročila, ki jih pripravlja računovodska služba; Zaključno delo In štituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Rehar Tatjana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno poročilo
  31.19/4 , 4354
 46. Poslovanje z nepremičninami v povezavi z davki; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Grintov Vlasta (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek na nepremičnine , davek , nepremičnina
  31.19/4 , 4355
 47. Problematika vrednotenja in spremljanja zalog v podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Raspet Karla (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; zaloga
  31.19/4 , 4562
 48. Davčno obravnavanje delniških opcij: primerjava slovenske ureditve z nemško in britansko; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Ovsenik Janja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; delniška opcija ; primerjava
  31.19/4 , 4563
 49. Davčni postopek in pravice davkoplačevalcev; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Potočnik Dušan (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek ; davkoplačevalec ; dvčni postopek ; primer
  31.19/4 , 4720
 50. Obdavčitev nepremičnin in prevoznih sredstev s poudarkom na obdavčitvi premoženja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Rakar Katja (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek od premoženja
  31.19/4 , 4914
 51. Ureditev davčnega svetovanja v Sloveniji in v Nemčiji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Sobočan Sabina (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno svetovanje ; primerjava ; Slovenija ; Nemčija
  31.19/4 , 4767
 52. Obdavčitev osebnih in drugih prejemkov v javnih zavodih na področju srednješolskega izobraževanja; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Torkar Cvetka (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje dohodkov ; javni zavod
  31.19/4 , 4766
 53. Enotna davčna stopnja – priložnost ali tveganje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PTRIZKUŠENI DAVČNIK. – Baš Miloš (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; enotna davčna stopnja
  31.19/4 , 4704
 54. Davčno načrtovanje produkcije avdio vizualnega dela; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Zupančič Marija (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; načrtovanje davkov ; davek ; film
  31.19/4 , 4668
 55. Davčni vidik "preoblikovnaja" podjetja samostojnega podjetnika posameznika v gospodarsko družbo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Fratnik Alenka (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; preoblikovanje ; davek
  31.19/4 , 4632
 56. Obdavčitev dohodka fizičnih oseb po zakonu o dohodnini, s poudarkom na avtorskih in podjemnih pogodbah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Grahek Bernarda (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek od dohodka fizičnih oseb ; dohodnina
  31.19/4 , 4915
 57. Obdavčitev posredovanja in zastopanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENA DAVČNICA. – Zadnikar Vencelj Pavla (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje zavarovalništva ; davek
  31.19/4 , 4721
 58. Transferne cene v Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnga naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Bengez Alenka (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; transferna cena ; Slovenija
  31.19/4 , 4785
 59. Postopki določanja primerljivih tržnih cen in praktični primeri uporabe metod; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Trebše Matjaž (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; transferna cena ; primerljiva tržna cena ; metoda ; primer
  31.19/4 , 4565
 60. Vpliv odstopljenih prispevkov na računovodske izkaze invalidskih podjetij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Kotnik Olga (slv) 2006 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; invalidsko podjetje
  31.19/4 , 4564
 61. Primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika z obdavčitvijo družbe z omejeno odgovornostjo v letu 2006 z vidika dohodka fizične osebe; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Weingerl Mojca (slv) 2006 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek ; primerjava ; obdavčenje fizičnih oseb
  31.19/4 , 4724
 62. Vpliv ZDDPO-1 na dobiček podjetja CEKO IN d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Cerar Ivanka (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek ; davek od dohodka pravnih oseb
  31.19/4 , 4988
 63. Metodološki priročnik za identificiranje in odkrivanje tveganj ter preveritev pravilnosti obdavčitve intrakomunitarnega prometa blaga z davkom na dodano vrednost; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Franc Brigita (slv) 2007 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek na dodano vrednost ; promet blaga ; goljufija ; tveganje
  31.19/4 , 4916
 64. Transferne cene; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Tomšič Andreja (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; transferna cena
  31.19/4 , 4989
 65. Davčni vidik bančnih rezervacij po sprejetju MSRP in Basla II; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Čok Erik (slv) 2007 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; bančna rezervacija
  31.19/4 , 4913
 66. Primerjava dohodninskih sistemov s prikazom osnovnih značilnosti obdavčevanja dohodkov iz zaposlitve v izbranih državah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Končar Marjeta (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; primerjava ; dohodnina ; obdavčenje dohodka 31.19/4 , 4786
 67. Posledica davčne reforme po 1.1.2007 na davčno načrtovanje podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Gajšek Petra (slv) 2007 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davčna reforma
  31.19/4 , 4912
 68. Davčno načrtovanje v podjetjih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Žgajnar Franci (slv) 2008
  zaključno delo inštituta-preizkušeni davčnik ; davčno načrtovanje
  31.19/4 , 5269
 69. Problematika mednarodnega dvojnega obdavčevanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Plestenjak Tatjana (slv) 2008 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik
  31.19/4 , 5023
 70. Davčni inšpekcijski nadzor in posebnosti nadziranja davka od dohodkov pravnih oseb v Republiki Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Ferletič Helena (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik
  31.19/4 , 5024
 71. Dohodnina 2006; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Petrič Komučar Mirjam (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; dohodnina
  31.19/4 , 5130
 72. Ravnanje z davki v gospodarski družbi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokvonega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Miklič Janja (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek družbe
  31.19/4 , 5131
 73. Davčni odtegljaj na podlagi Zakona o obdavčenju pravnih oseb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Trontelj Violeta (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek ; davek od dohodka pravnih oseb
  31.19/4 , 5132
 74. Davčno optimiranje raznih oblik zaposlovanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Bolha Tanja (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek ; davek odvisen od oblike zaposlitve
  31.19/4 , 5133
 75. Obdavčitev dohodkov iz dejavnosti in ocena davčne osnove; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Tratar Milena (slv) 2008 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek od dohodka iz dejavnosti
  31.19/4 , 5288
 76. Obdavčitev obresti po slovenki zakonodaji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK; . – Češornja Milica (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje obresti
  31.19/4 , 5387
 77. Davčni vidik posebnih bilanc; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Drekonja Danijela (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; posebna bilanca
  31.19/4 , 5471
 78. Oris osnovnih značilnosti sistema DDV v Evropski uniji s poudarkom na posebnih pravilih (pošiljčni posli in tristranski posli) na podlagi praktičnih primerov; . – Lajnšček Tomaž (slv) 2009 zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; DDV ; EU
  31.19/4 , 5412
 79. Primer davčne obravnave pri uvozu blaga; zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Grošelj Ema (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek pri uvozu
  31.19/4 , 5435
 80. Prikaz dobička pravnih oseb iz poslovnega in davčnega vidika; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. – Abram Kristina (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; dobiček pravnih oseb
  31.19/4 , 5619
 81. Davčna obravnava faktoringa; . - Filipič Helena (slv) 2010
  zaključno delo-preizkušeni davčnik ; faktoring ; terjatev
  31.1974 , 5700
 82. Transferne cene v skupini Kovintrade; . - Rojc Jure (slv) 2010
  zaključno delo-preizkušeni davčnik ; transferna cena ; Kovintrade d.d. Celje
  31.19/4 , 5693
 83. Pravni okvir možne implementacije skupinske obdavčitve v Sloveniji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKZŠENI DAVČNIK. - Šifrer Martin (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; skupinska obdavčitev
  31.19/4 , 5678
 84. Transferne cene in njihovo obvladovanje v podjetju Adria Mobil d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. - Kastelec Stanislava (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; transferna cena ; Adria Mobil d.o.o.
  31.19/4 , 5677
 85. Transferne cene v skupini Kovintrade; . - Rojc Jure (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; transferna cena ; Kovintrade d.d. Celje
  31.19/4 , 5693
 86. Davčna obravnava faktoringa; . - Filipič Helena (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; faktoring ; terjatev
  31.1974 , 5700
 87. Pogodbe v izogib dvojnemu obdavčevanju in odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov, ki so vir dohodnine; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. - Hartman Jasna (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; dvojno obdavčenje ; pogodba ; mednarodna pogodba
  31.19/4 , 5723
 88. Uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v javnem zavodu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENA DAVČNICA. - Šraj Martina (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obrnjena davčna obveznost v javnem zavodu ; davek na dodano vrednost
  31.19/4 , 5799
 89. Horizontalni monitoring - tudi v Sloveniji ?; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. - Juvan David (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; horizontalni monitoring ; DURS ; davčna uprava ; Nizozemska ; davek
  31.19/4 , 5718
 90. Obdavčitev donosov iz finančnih naložb in dohodkov iz kapitala; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. - Martinović Dragan (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; davek iz kapitala ; davek iz finančnih naložb
  31.19/4 , 5769
 91. Obdavčitev obveznic SOS2E; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. - Toplak Mateja (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; obdavčenje obveznic SOS2E
  31.19/4 , 5797
 92. Obdavčitev neprofitnih organizacij in dejavnosti v javnem interesu - praktični primeri; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI DAVČNIK. - Tomc Muc Marija (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni davčnik ; nepridobitna organizacija
  31.19/4 , 5850