Arhiv pravil stroke

Prva raven
Druga raven
a. Pojasnila Strokovnega sveta Inštituta
  Stališča Strokovnega sveta Inštituta
Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev (Uradni list RS št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011)
Stališče 1 je terminološko usklajeno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2013. Ker od 2017 veljajo novi Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, vas obveščamo, da je stališče v postopku prenove.
Sklep o prenehanju Stališča 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev (Uradni list RS 23/2019)