Arhiv pravil stroke

Prva raven
Druga raven
a. Pojasnila Strokovnega sveta Inštituta
  Stališča Strokovnega sveta Inštituta
Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev (Uradni list RS št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011)
Stališče 1 je terminološko usklajeno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2013. Ker od 2017 veljajo novi Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, vas obveščamo, da je stališče v postopku prenove.
Sklep o prenehanju Stališča 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev (Uradni list RS 23/2019)
d. Izvedbena navodila/Svetovalni napotki
SIR že od leta 1998 skrbi za prevode strokovnih pravil notranjega revidiranja, zato je tudi v letih 2017 in 2018 po objavi novih Izvedbenih navodil (od oktobra do decembra 2016), tako kot v letih pred tem, nemudoma pristopil k njihovemu prevodu. Prevode je pripravila ena najboljših slovenskih strokovnih prevajalk, ki s SIR in drugimi institucijami s področja računovodenja in revizije sodeluje že vrsto let. Strokovni pregled prevodov so opravili člani odbora Sekcije PNR. SIR pa je zagotovil tudi lektoriranje. Tako usklajeno in pripravljeno besedilo je SIR junija 2018 posredoval v potrditev še IIA – Slovenskemu inštitutu. Prevodi bodo objavljeni takoj, ko bo SIR za to pridobil soglasje IIA – Slovenskega inštituta.
(Objavljeno: 13. 9. 2018)