Obvestila sekcije PNR

Tiskalniku prijazna oblika

Obvestila Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev (odslej: PNR) so obvestila, ki so objavljena na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo in so javno dostopna. Pripravlja jih Odbor Sekcije PNR-jev.

Poleg teh javnih obvestil imajo aktivni PNR-ji dostop tudi do drugih informacij, ki jih objavlja Odbor Sekcije PNR-jev, in sicer na t. i. zaprtem delu spletne strani.

Kako postati aktivni preizkušeni notranji revizor?
Dostop do zaprtega dela spletne strani za aktivne PNR-je.

Odbor spodbuja in poziva vse preizkušene notranje revizorje k aktivnemu sodelovanju pri delu Sekcije. Svoje pobude (vključno s predlogi obvestil) lahko pošljete na info@si-revizija.si.

Obvestila starejših datumov (pred novembrom 2016) so razvrščena v arhivskem spletnem mestu.

Pojasnilo: objavljena obvestila se po objavi ne ažurirajo oziroma popravljajo. Možno je, da posamezna pretekla obvestila niso (več) aktualna.  

Pomembnejše spletne povezave
Strateške usmeritve in program dela.
Hierarhija pravil notranjega revidiranja.
Arhiv preteklih obvestil sekcije PNR-jev.

Morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav, prosimo, sporočite na info@si-revizija.si.

15. 6. 2018

Slovenski inštitut za revizijo je 1. junija 2018 prejel predlog Stališča Združenja nadzornikov Slovenije o vlogi notranje revizije pri pregledu korporativnega upravljanja družbe kot ga definira ZGD-1.

Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev bo predlog Stališča obravnaval na prvi naslednji seji in o njem zavzel stališče.

Ne glede na omenjen predlog  stališča Odbor podpira celotno vsebino Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih v skladu s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja morajo upoštevati preizkušeni notranji revizorji. Po Mednarodnih standardih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju  morajo  preizkušeni notranji revizorji pri svojem delu naslavljati tudi upravljanje organizacije.


25. 1. 2018

Na voljo je  slovenski prevod Upravljanje tveganj v organizaciji v povezavi s strategijo in delovanjem organizacije – Povzetek  (Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance; Executive Summary junija 2017).


12. 1. 2018

V decembru 2017 je izšlo dodatno navodilo Revidiranje likvidnostnega tveganja.


9. 10. 2017

V letu 2017 sta izšli 2 dodatni navodili:
Načrtovanje posla: vzpostavljanje ciljev in obsega
Razumevanje in revidiranje velikih (zbirk/naborov) podatkov

Na spletnem mestu pa lahko najdete tudi vzorec notranjerevizijske temeljne listine.

4. 1. 2017

Vsa izvedbena navodila so prenovljena.