Opravljene zunanje presoje

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo je na seji 6. 6. 2011 sprejel sklep, da bo na spletni strani Inštituta objavljal seznam preizkušenih notranjih revizorjev, ki so opravili zunanjo presojo kakovosti.

Preizkušeni notranji revizor Organizacija Leto izvedbe presoje Presojevalec
Uroš Lajovic Gorenje d.d. 2017 Ernst & Young Svetovanje d.o.o.
Matej Drašček Hranilnica LON d.d. 2017 4E d.o.o.
Mateja Kupšek NLB Skladi d.o.o. 2017 PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Andreja Istenič Slovenske železnice, d.o.o. 2018 KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.
Mateja Toplak SDH d.d. 2017 4E, d.o.o.
Iris Fabijan Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. 2017 Adakta d.o.o.
Irena Fratnik Brajdih Primorski skladi d.o.o. 2017 Verum d.o.o.
Vesna Urankar Telekom Slovenije d.d. 2016 Deloitte Revizija d.o.o.
Petra Finžgar Banka Sparkasse d.d. 2016 Verum d.o.o.
Ksenija Dariž Intereuropa d.d. 2015 4E, d.o.o.
Metka Rojc Intereuropa d.d. 2015 4E, d.o.o.
Lea Stopar Luka Koper d.d. 2015 KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.
Jana Dvoršak Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. 2015 Deloitte Revizija d.o.o.
Mojca Hiti šketa Bankart 2015 Polona Pergar Guzaj, Irena Novak
Dejan Kranjc Pošta Slovenije d.o.o. 2014 Irena Terčelj Schweizer
Aleša Muhič Pošta Slovenije d.o.o. 2014 Irena Terčelj Schweizer
Alenka Krušič Zavarovalnica Maribor d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Branko Čuš Zavarovalnica Maribor d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Tina Šindič ALTA Invest d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Tina Šindič ALTA Skladi d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Karin Redek ALTA Invest d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Karin Redek ALTA Skladi d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Danijela Pavlič Pozavarovalnica Sava d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mag. Monika Oblak Brvar Zavarovalnica Maribor d.d. 2014 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mateja Lenarčič Generali Zavarovalnica d.d. 2013 Katjuša Arko, Sonja Žnidaršič
Uroš Lajovic Gorenje d.d. 2013 Deloitte revizija d.o.o.
Elizabeta Stražiščar Deželna banka Slovenije d.d. 2013 Deloitte revizija d.o.o.
Mateja Toplak Slovenska odškodninska družba d.d. 2013 Deloitte revizija d.o.o.
Nataša Knafelc Žohar Banka Celje d.d. 2012/2013 Adakta d.o.o.
Igor Lajovic Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. 2012 Irena Terčelj Schweizer
Petra Finžgar Banka Sparkasse d.d. 2011 Irena Terčelj Schweizer
Danijela Pavlič Zavarovalnica Tilia d.d. 2011 Irena Terčelj Schweizer
Andreja Rahne Pozavarovalnica Sava d.d. 2011 Irena Terčelj Schweizer
Tatjana Habjan KD Group d.d. 2010 Vezjak svetovanje d.o.o.
Polona Pergar Guzaj KD Group d.d. 2010 Vezjak svetovanje d.o.o.
Andreja Rahne KD Skladi d.o.o. 2010 Vezjak svetovanje d.o.o.
Renata Zupančič Krka d.d. 2010 Deloitte d.o.o.
Jana Dvoršak Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d. 2009 Adakta d.o.o.
Vanja Hvala Abanka VIPA d.d. 2009 Vezjak svetovanje d.o.o.
Klavdija Markič Abanka VIPA d.d. 2009 Vezjak svetovanje d.o.o.
Mateja Lenarčič Bošnjak Generali zavarovalnica d.d. 2008 Irena Terčelj Schweizer

V primeru, da želite biti objavljeni v seznamu objavljeni nam pošljite izpolnjen obrazec za sporočanje odličnosti Slovenskemu inštitutu za revizijo z namenom javne objave odličnosti notranjega revidiranja imetnikov strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.