Register

Tiskalniku prijazna oblika

Preizkušeni notranji revizorji
(Qualified Internal Auditors)

Na podlagi 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) objavljamo podatke tehle preizkušenih notranjih revizorjev, ki na današnji dan izpolnjujejo pogoje za objavo podatkov:

a. Seznam aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev

Preizkušeni notranji revizor, ki želi dejavno sodelovati v delu Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev, ima pravico zaprositi za vpis v seznam aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, ki nenehno skrbijo za svoje strokovno in etično ravnanje v skladu s pravili stroke. Inštitut podatke o aktivnem preizkušenem notranjem revizorju v seznamu objavlja dve leti. Po preteku tega obdobja ima aktivni preizkušeni notranji revizor pravico zaprositi za ponovno objavo za naslednje dveletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s pravilnikom, ki ureja dodatno izobraževanje, ter pri svojem delu spoštuje Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in deluje v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja. O kršitvi Kodeksa poklicne etike ter pravil stroke odloča Strokovni svet v skladu s Pravilnikom o postopku ugotavljanja kodeksov poklicne etike in pravil stroke
b. Register PNR