Zaključna dela

Seznam naslovov zaključnih del za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja:

 1. Računovodsko poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Gelb Marjan (slv) 1997
  računovodsko poročilo ; računovodski izkaz ; primer ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.16/4 , 2475
 2. Računovodstvo v slubi uprave in lastnikov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kočar Marija (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo
  31.15/4 , 4478
 3. Upravljanje investicijskih družb s poudarkom na zunanjem računovodskem poročanju : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Novinec Tatjana (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.16/4 , 2480
 4. Izkaz uspeha v poslovni banki in njegova uporaba pri odločanju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Lešnjak Franc (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2479
 5. Oblikovanje informacij po mestih odgovornosti : zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Georgijevski Milena (slv) 1997
  računovodska informacija za poslovodenje ; zavarovalnica ; zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.16/4 , 2476
 6. Ureditev računovodskega in finančnega področja v podjetju, ki pridobiva certifikat ISO 9000 : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Blažič Mojca (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2444
 7. Zasnova računovodskega informacijskega sistema za potrebe poslovodstva : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Štravs Bojan (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2443
 8. Model kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti v Lesni TP Pameče : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziv PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Štuc Marta (slv) 1997
  izračun stroškov ; pohištvena industrija ; metoda ABC ; ABC ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena
  31.15/4 , 2426
 9. Delovanje notranjih računovodskih kontrol v delniški družbi Comet zreče : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Keblič Irena (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.16/4 , 2478
 10. Uporaba metode razporejanja stroškov na osnovi aktivnosti (ABC) v banki : zaključno delo Inštituta za strokovni naziv PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Cajner Boža (slv) 1997
  banka ; strošek ; procesni obračun stroškov ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena B
  31.15/4 , 2425
 11. Zagonski elaborat za vodenje projekta informacijska podpora finančnemu poslovanju zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Pogačar Biserka (slv) 1997
  računovodski informacijski sistem ; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena A ; primer
  31.15/4 , 2442
 12. Uporaba Slovenskih računovodskih standardov v javnih zavodih v povezavi z zakonom o računovodstvu : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Kozamernik Marjana (slv) 1997
  slovenski računovodski standard ; računovodski standard, smernica oz. načelo ; zdravstvo ; javni zdravstveni zavod ; javni sektor ; lekarna ; Gorenjska lekarna Kranj ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena B
  31.15/4 , 2427
 13. Ocenitev poštene vrednosti zavoda Obalna lekarna : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Stok Paulina (slv) 1997
  zdravstvo ; zdravstveni zavod ; lekarna ; vrednotenje podjetja ; Obalna lekarna ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena A
  31.15/4 , 2428
 14. Računovodske informacije: 1. za vodstvo podjetja (računovodsko poročilo) in 2. za organe upravljanja (letno poročilo) : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Hribar Zlata (slv) 1997
  računovodska informacija ; letno poročilo ; računovodsko poročilo ; obrazec ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena A
  31.15/4 , 2429
 15. Vzpostavljanje notranjih kontrol v javnem zdravstvenem zavodu : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Juretič Doroteja (slv) 1997
  javni sektor ; javni zdravstveni zavod ; notranja kontrola ; revidiranje javnega zdravstvenega zavoda ; Inštitut republike Slovenije za rehabilitacijo ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer ; ocena A
  31.15/4 , 2441
 16. Računovodske informacije za pokalkulacije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Javornik Evgenija (slv) 1997
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3400
 17. Dograjevanje računovodstva ob rasti malega podjetja : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Novak Marjana (slv) 1998
  računovodstvo malega podjetja ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2634
 18. Prometni davek in davek na dodano vrednost : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Frangež Nevenka (slv) 1998
  prometni davek ; davek na dodano vrednost ; DDV ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer ; obrazec
  31.15/4 , 2869
 19. Računovodske informacije za odločanje : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Rehar Tatjana (slv) 1998
  računovodska informacija ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2982
 20. Ekološko usmerjeni RAČUNOVODJA : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Mohar Ivan (slv) 1998
  računovodstvo ravnanja z okoljem ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2910
 21. Računovodsko poročilo za notranje uporabnike informacij : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – PavloviĆ Senka (slv) 1998
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2763
 22. Računovodske informacije : kakšne, komu, kdaj in zakaj? : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Maganja-MazgiĆ Marina (slv) 1998
  računovodska informacija ; računovodska informacija za poslovodenje ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2744
 23. Zasnova računovodskih informacij za finančno odločanje v podjetju Kinematografi Maribor : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Hodnik Katarina (slv) 1998
  računovodski informacijski sistem ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2699
 24. Računovodska analiza poslovanja Lek d.d. s poudarkom na analizi računovodskih kazalnikov : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Grabec Nevenka (slv) 1998
  računovodska analiza ; analiza računovodskega izkaza ; zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2633
 25. Proučevanje vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol ter njihova ocena za procesa nabave in prodaje blaga v trgovskem podjetju : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – MilanoviĆ Vesna (slv) 1998
  notranja kontrola nabave ; notranja kontrola prodajanja ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2912
 26. Pravilnik o računovodstvu družbe HP Grand hotel Toplice Bled d.d. : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Janša Helena (slv) 1998
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2587
 27. Delovanje notranjih računovodskih kontrol v javnem zavodu Bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj in predlogi za izboljšavo obstoječega sistema : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Zupančič Domajnko Vlasta (slv) 1998
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2586
 28. Letno poročilo za leto 1997 za Rižanski vodovod Koper p.o. : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Turk Mitja (slv) 1998
  letno poročilo gospodarske družbe ; letno poročilo ; Rižanski vodovod Koper p.o. ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer
  31.15/4 , 2585
 29. Dopolnjevanje letnega poročila pri zunanjih uporabnikih : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Fefer Vera (slv) 1998
  računovodsko poročanje ; letno poročilo gospodarske družbe ; letno poročilo ; računovodska informacija za poslovodenje ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer
  31.15/4 , 2584
 30. Stroški kakovosti : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Černjavič Aleš (slv) 1998
  TQM ; celovito upravljanje kakovosti ; strošek kakovosti ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer
  31.15/4 , 2583
 31. Pravilnik o računovodstvu v javnem energetskem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Urbanc Ivanka (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; pravilnik o računovodstvu ; javno podjetje ; primer
  31.15/4 , 3404
 32. Majhno podjetje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Habjan Tatjana (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; majhno podjetje
  31.15/4 , 3405
 33. Posebne bilance – stečajne bilance; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Hribar Elizabeta (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; posebna bilanca ; stečajna bilanca
  31.15/4 , 3406
 34. Raunovodstvo in razkritja o ravnanju z okoljem; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vezjak Blanka (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; varstvo okolja
  31.15/4 , 3409
 35. Izdelava konsolidiranih računovodskih izkazov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – ŽivkoviĆ Nada (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3410
 36. Pravilnik o računovodstvu : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Žgajnar Anica (slv) 1999
  pravilnik o računovodstvu ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2981
 37. Uvedba davka na dodano vrednost v trgovsko družbo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Šturm Tea (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3401
 38. Preizkušanje delovanja notranjih kontrol v družbi "Šampionka", d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Černe Milena (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3930
 39. Računovodski vidik spremljanja združevanja gospodarskih družb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Arnuš Silvo (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; združevanje
  31.15/4 , 3932
 40. Poslovnoizidne enote v javnih podjetjih (primer JP Elektro Celje); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Delakorda Irena (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; javno podjetje ; primer ; JP Elektro Celje
  31.15/4 , 3403
 41. Računovodske informacije v poslovnem sistemu : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Kos Igor (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 2983
 42. Računovodsko obračunavanje in poročanje o stroških na primerih ŽVZ za Pomurje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vrečič Štefan (slv) 1999
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodsko obračunavanje ; računovodsko poročanje ; primer ; stroški
  31.15/4 , 3931
 43. Zunanje računovodsko poročanje pooblaščenih investicijskih družb : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Kavaš Marija (slv) 2000
  investicijska družba ; investicijski sklad ; zunanje računovodsko poročanje ; kontni načrt ; Pomurska investicijska družba 1 d.d. ; primer ; zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 1903
 44. Davek na dodano vrednost v trgovskem podjetju ter ocena delovanja postavljenih rešitev v obdobju uvajanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Tomič Nataša (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3411
 45. Davek na dodano vrednost s posebnostmi obračunavanja v agenciji za plačilni promet; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Potočnik Tatjana (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3402
 46. Notranje kontroliranje v storitvenem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Novak Polonca (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3412
 47. Posebna računovodska poročila v stečajnem postopku ter potek postopka v podjetju X d.o.o. v stečaju ; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Žužek Nelka (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3413
 48. Sredstva in viri kapitalske družbe in njihov vpliv na davčne obremenitve; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Ulaga Mirko (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; kapital ; kapitalska družba ; davek
  31.15/4 , 3414
 49. Model računovodstva v Kmetijskem kombinatu Ptuj d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Veršič Murko Dragica (slv) 2000
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ocena A ; Kmetijski kombinat Ptuj ; model ; računovodstvo
  31.15/4 , 3416
 50. Diskrecijska izbira pri računovodskem poročanju: empirična preverba konceptualnega modela za Slovenijo; Doktorska disertacija – Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI RAČUNOVODJA. – Slapničar Sergeja (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodsko poročanje ; doktorska disertacija
  31.15/4 , 5249
 51. Planiranje v banki : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Marot Marija (slv) 2001
  načrtovanje v banki ; obrazec ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3029
 52. Financiranje investicije : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Prezdirnik Nada (slv) 2001
  financiranje investicije ; RTC Žičnice Kranjska Gora d.d. ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer
  31.15/4 , 3060
 53. Dileme pri sestavi pravilnika o knjigovodstvu za Belinko d.d. : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; . – Čadež Majda (slv) 2001
  računovodstvo ; pravilnik o računovodstvu ; Belinka d.d. ; zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer
  31.15/4 , 3061
 54. Pravilnik o računovodstvu družbe ETI d.d.; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Lipovšek Nataša (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; pravilnik o računovodstvu ; primer , ETI Elektroelement d.d.
  31.15/4 , 3336
 55. Priprava začetnega poročila po mednarodnih računovodskih standardih (razlike z izkazi po SRS); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kaliterna Kovačič Vera ; Kovačič Kaliterna Vera (slv) 2001
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 3217
 56. Koncept prestrukturiranja gospodarske družbe Fotona d.d., Ljubljana preko prisilne poravnave; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Sitar Valentin (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; gospodarska družba ; Fotona d.d.,Ljubljana ; preoblikovanje ; prisilna poravnava
  31.15/4 , 3498
 57. Pravilnik o računovodstvu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Tomšič Andreja (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; pravilnik o računovodstvu
  31.15/4 , 3447
 58. Posebnosti računovodstva v organizacijah gospodarskih javnih služb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Topolovšek Anica (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo javnega sektorja
  31.15/4 , 3314
 59. Mesta odgovornosti v mednarodnem trgovinskem podjetju; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Debelak Vanda (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; strošek ; mesto odgovornosti
  31.15/4 , 3367
 60. Analiza poslovanja v storitvenem podjetju : zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Štepec Zdenka (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; analiza poslovanja
  31.15/4 , 3265
 61. Analiza poslovanja podjetja Universal d.d. Ivančna Gorica v letih 1999 – 2000; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Dimnik Olga (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; analiza poslovanja ; Universal d.d., Ivančna Gorica ; primer
  31.15/4 , 3310
 62. Letno poročilo o poslovanju Elektronabave d.o.o. za leto 2001; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Mali Redelonghi Tadeja ; Redelonghi Mali Tadeja (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; letno poročilo ; primer ; Elektronabava
  31.15/4 , 3309
 63. Merjenje uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti delovanja neposrednega proračunskega uporabnika; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Oman Mateja (slv) 2002
  zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; proračunski porabnik ; uspešnost ; gospodarnost
  31.15/4 , 3308
 64. Pokojninsko zavarovanje s poudarkom na davčnih olajšavah pri dodatnem pokojninskem zavarovanju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kobilšek Sonja (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; pokojninsko zavarovanje ; dodatno pokojninsko zavarovanje ; davčna olajšava
  31.15/4 , 3311
 65. Operativno letno načrtovanje v podjetju ter načrtovanje računovodskih izkazov v skladu z novimi slovenskimi računovodskimi standardi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Leben Anka (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; načrtovanje ; računovodsko predračunavanje ; slovenski računovodski standard ; primer ; Jata d.d. ; letno načrtovanje
  31.15/4 , 3313
 66. Zbiranje in posredovanje računovodskih informacij posameznim uporabnikom; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jagodnik Valneja (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija
  31.15/4 , 3318
 67. Organiziranost del v finančno-računovodski službi v javnem zavodu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pavlin Alenka (slv) 2002 zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; javni sektor ; javni zavod ; finančno-računovodska služba
  31.15/4 , 3307
 68. Izdelava skupinskih računovodskih izkazov v večstopenjski skupini povezanih podjetij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – RadiĆ Milan (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; konsolidiran računovodski izkaz 31.15/4 , 3222
 69. Pravilnik o računovodstvu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Dular Gorazd (slv) 2002
  zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA , pravilnik o računovodstvu ; banka
  31.15/4 , 3366
 70. Uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja na podlagi ekonomskih in finančnih kazalnikov : doktorska disertacija; Velja kot zaključno delo za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA.. – Duhovnik Metka (slv) 2002
  zaključno delo-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; doktorska disertacija ; računovodska informacija ; kazalnik ; uspešnost poslovanja ; računovodski izkaz
  31.15/4 , 5266
 71. Konsolidirani računovodski izkazi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Bizilj Mateja (slv) 2002
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; proračunski porabnik ; konsolidiran računovodski izkaz
  31.15/4 , 3312
 72. Pravilnik o računovodstvu v skupini GV; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Ina Krek Katarina (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; pravilnik o računovodstvu
  31.15/4 , 3607
 73. Računovodenje določenega uporabnika enotnega kontnega načrta in primerjava le-tega z računovodenjem gospodarske družbe; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Letnar Tjaša (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo ; določen uporabnik EKN ; primerjava
  31.15/4 , 3588
 74. Pomen računovodskih informacij za poslovodsko upravljanje odvisnih podjetij v tujini : empirična preverba teoretičnih spoznanj na primeru slovenskih podjetij; Doktorska disertacija – Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZUKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zaman Maja (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija ; doktorska disertacija
  31.15/4 , 5250
 75. Vpliv finančnih naložb na poslovni izid podjetja X.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jeretina Alenka (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI ČRAUNOVODJA ; finančna naložba ; poslovni izid
  31.15/4 , 3747
 76. Izdelava konsolidiranih računovodskih izkazov in letnega poročila; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Nebec Zlata (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; konsolidiran računovodski izkaz ; letno poročilo
  31.15/4 , 3534
 77. Uvedba stimulativnega nagrajevanja za vozno osebje v družbi Kam-bus, d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zore Sonja (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; stimulativno nagrajevanje ; nagrajevanje ; Kam-bus d.d.
  31.15/4 , 3532
 78. Računovodske informacije za podporo upravljanju s finančnimi tveganji v skupini Mercator; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Debeljak Žiga (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija ; finančno tveganje ; Mercator
  31.15/4 , 3499
 79. Računovodstvo osnovnih sredstev v Avtotehni; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – OrlandiĆ Edina (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo osnovnih sredstev ; SRS ; slovenski računovodski standard ; računovodski standard, smernica oz. načelo ; Avtotehna ; primer
  31.15/4 , 3477
 80. Oblikovanje računalniško zasnovanega informacijskega sistema; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Peteln Silva (slv) 2003
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; informacijski sistem ; uporaba računalnika
  31.15/4 , 3543
 81. Obračun odloženih davkov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Merhar Sabina (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; odloženi davek
  31.15/4 , 3945
 82. Oblikovanje računovodskih usmeritev s sklepi pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Slavič Marija (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; podjetnik
  31.15/4 , 4036
 83. Finančna presoja naložbe z uporabo metode simulacij Monte Carlo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Podlesnik Barbara (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; metoda simulacija Monte Carlo ; naložba
  31.15/4 , 4002
 84. Vpliv računovodskih metod na poslovni izid; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kranjc Mihael (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; poslovni izid
  31.15/4 , 4001
 85. Primer izračunavanja lastne cene proizvodov na podlagi sestavin dejavnosti; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Bart Breda (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; lastna cena
  31.15/4 , 4146
 86. Stroškovno računovodstvo družbe Viator & Vektor v dejavnosti cestnega blagovnega transporta; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Cvetek Asja Marija (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; stroškovno računovodstvo ; primer ; Viator & Vektor ; blagovni promet
  31.15/4 , 4000
 87. Plačilna sposobnost, spremljanje in njen pomen na primeru trgovskega podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Udovč Irena (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; likvidnost
  31.15/4 , 3999
 88. Računovodske informacije o stroških v podjetju Adria mobil d.o.o. Novo mesto; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Papež Marija (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija ; Adria mobil d.o.o., Novo mesto
  31.15/4 , 3743
 89. Novosti na področju davka na dodano vrednost ob vstopu v Evropsko skupnost; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vidmar Irma (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davek na dodano vrednost ; DDV 31.15/4 , 3979
 90. Računovodstvo v javnem zavodu pospeševalnega centra za malo gospodarstvo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Krvina Marjetka (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo javnega sektorja 31.15/4 , 4229
 91. Poslovodno računovodstvo naravnega okolja v aluminijski industriji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Lačen Daniel (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo ravnanja z okoljem
  31.15/4 , 3790
 92. Terjatve in obveznosti iz računovodskega, davčnega, organizacijsko-informacijskega in pravnega vidika.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Merlin Mojca (slv) 2004
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; terjatev ; obveznost
  31.15/4 , 3821
 93. Priročnik za poravnavo računov v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, območna enota Maribor; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Krašovc Kornelija (slv) 2004
  zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; poravnava računov
  31.15/4 , 3796
 94. Evidentiranje prihodkov in odhodkov za potrebe ločenih prispevnih stopenj po 204. in 206. členu ZPIZ-1; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Peklar Janja (slv) 2004
  zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; prispevek za socialno varnost
  31.15/4 , 3792
 95. Računovodski servis; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Puhar Irena (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski servis
  31.15/4 , 4070
 96. Presoja delovanja sistema notranjih kontrol za potrebe računovodskega spremljanja v tiskarskem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Dežman Janja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; notranja kontrola ; tiskarstvo
  31.15/4 , 4131
 97. Pomen računovodstva v podjetju ETA d.o.o. Cerkno; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Prezelj Martina (slv) 2005
  zaključno delo inštituta- PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; ETA d.o.o. Cerkno ; računovodstvo
  31.15/4 , 4135
 98. Stroški in slovenski računovodski standardi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Štupar Ema (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; slovenski računovodski standard ; strošek
  31.15/4 , 4138
 99. Plače in druga izplačila; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Šilar Nina (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; plača
  31.15/4 , 4495
 100. Pravilnik o računovodstvu Revoz, d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Anžlovar Veronika (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI ČRAUNOVODJA ; pravilnik o računovodstvu ; Revoz d.d.
  31.15/4 , 4334
 101. Letno poročilo gospodarske družbe s poudarkom na razkritjih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Cvetan Cvetka (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; letno poročilo ; razkritje
  31.15/4 , 4335
 102. Obvladovanje tveganj na primeru podjetja Istrabenz plin d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Petrinja Petelin Tanja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; tveganje ; obvladovanje tveganja ; Istrabenz plini d.o.o.
  31.15/4 , 4337
 103. Značilnosti dela računovodje v računovodskem servisu in pretok dokumentacije ter informacij med njim in stranko; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Raspet Karla (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski servis , RAČUNOVODJA ; pretok informacij
  31.15/4 , 4357
 104. Računovodenje finančnih instrumentov v slovenskih bankah; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jurjevič Vanja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; finančni inštrument ; banka
  31.15/4 , 4494
 105. Obraunavanje in izkazovanje odloženih davkov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pavlič Darija (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; odloženi davek
  31.15/4 , 4312
 106. Sistem delovanja računovodskega servisa in njegove naloge; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kenda Helena (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski servis
  31.15/4 , 4384
 107. Celostni predračun in investicijska upravičenost hčerinskega podjetja na Hrvaškem; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pulič Barbara (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; hčerinsko podjetje ; predračun ; investicija
  31.15/4 , 4336
 108. Optimiranje davčnih obveznosti družbe Arcont d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Furek Terezija (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davek družbe ; Arcont d.d.
  31.15/4 , 4413
 109. Uvedba poslovodnega računovodstva v storitveni organizaciji in predlog za izpopolnitev informacijske podpore; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Oder Vida (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; upravljalno računovodstvo
  31.15/4 , 4442
 110. Pomen poslovnega načrta pri malih podjetjih in samostojnih podjetnikih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Tolar Janči (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; poslovni načrt
  31.15/4 , 4540
 111. Organiziranost računovodskih servisov; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zadnikar Vencelj Pavla (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski servis
  31.15/4 , 4541
 112. Računovodski izkazi Slovenske odškodninske družbe od ustanovitve do danes in primerjava z računovodskimi izkazi drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Fink Janja (slv) 2005
  zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA , računovodski izkaz ; Slovenska odškodninska družba
  31.15/4 , 4136
 113. Pripojitev podjetja – računovodski vidik; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Topolovec Zofija (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; združevanje-računovodstvo
  31.15/4 , 4101
 114. Poveevanje in zmanjševanje osnovnega kapitala v delniški družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Žagar Jasna (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; kapital
  31.15/4 , 4370
 115. Analiza poslovanja Solkanske industrije apna D.D.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Borjančič Tatjana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; analiza poslovanja ; Solkanska industrija apna d.d.
  31.15/4 , 4145
 116. Vpliv sprememb v obdavčitvi dohodkov pravnih oseb na računovodje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vovk Zavec Klara (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davek ; davek od dohodka ; sprememba
  31.15/4 , 4103
 117. DDV ob vstopu Slovenije v ES; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Cimprič Justina (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davek na dodano vrednost ; DDV ; Slovenija ; EU
  31.15/4 , 4137
 118. Oblikovanje sistema prenosnih cen; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Šebenik Katarina (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; prenosna cena
  31.15/4 , 4356
 119. Notranje kontrole in pretok informacij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Maček Jakob Zdravko (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; notranja kontrola ; računalniški informacijski sistem
  31.15/4 , 4144
 120. Oblikovanje računovodskih informacij za notranje uporabnike v splošni bolnišnici Celje in zbiranje podatkov za navedene potrebe; Zaključno delo inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pinter Kampoš Terezija (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija za notranje uporabnike ; Splošna bolnišnica Celje
  31.20/4 , 4295
 121. Vpliv zakona o dohodnini na delo v računovodstvu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kozin Andreja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; Zakon o dohodnini
  31.15/4 , 4164
 122. Vpliv sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov oz. stroškov javne in tržne dejavnosti na računovodske evidence in poslovne izkaze v Zavodu za turizem Ljubljana; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zupančič Marija (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; Zavod za turizem Ljubljana ; javni sektor
  31.15/4 , 4199
 123. Celovit informacijski sistem za potrebe odločanja v majhnem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vidrih Katja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; informacijski sistem za odločanje
  31.15/4 , 4201
 124. Strateško načrtovanje v gradbenem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Čuš Martina (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; strateško načrtovanje ; gradbeništvo ; Energoplan d.d.
  31.15/4 , 4281
 125. Pomen davčnega računovodstva za poslovne odločitve; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Fon Sekolec Sonja (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davčno računovodstvo ; primer
  31.15/4 , 4208
 126. Računovodsko evidentiranje lastne plačilne kartice v trgovski družbi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jelen Milica (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; plačilna kartica
  31.15/4 , 4258
 127. Obvladovanje terjatev do kupcev in njihov vpliv na finančno moč podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Bračič Nada (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI ČRAUNOVODJA ; finančna moč ; terjatev do kupcev
  31.15/4 , 4250
 128. Zagotavljanje računovodskih podatkov odvisnih podjetij za računovodsko informiranje na nivoju skupine podjetij; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Meglen Romana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; skupinsko računovodsko poročilo ; uskupinjevanje ; Pravilnik o uskupinjevanju
  31.15/4 , 4207
 129. Pomen davčnega računovodstva v družbi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Merčun Marjana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davčno računovodstvo
  31.15/4 , 4143
 130. Notranje računovodsko poročanje v poslovni skupnosti; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Finc Ana (slv) 2005
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; notranje računovodsko poročanje
  31.15/4 , 4282
 131. Prevzem sredstev in obveznosti Zveze hranilno kreditnih služb p. o. Slovenije s strani Slovenske kmetijske banke d. d. Ljubljana; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – MesiĆ Jasna (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; prevzem ; združevanje ; Slovenska združena kmetijska banka d. d. ; Zveza hranilno kreditnih služb p. o. ; primer
  31.15/4 , 4674
 132. Letno poročilo Belinke holding, d. d. in Skupine Belinka; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Frelih Terezija (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; letno poročilo ; Belinka Holding d. d. ; Skupina Belinka
  31.15/4 , 4693
 133. Spremembe v slovenskih računovodskih standardih SRS (2006) glede na SRS (2001) in njihove posledice v računovodskih izkazih v malih in srednjih podjetjih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Bobnar Rajko (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; slovenski računovodski standard ; sprememba ; računovodski izkaz
  31.15/4 , 4727
 134. Analiza uspešnosti poslovanja javnega podjetja Elektro Gorenjska, d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zupanc Simona (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; uspešnost poslovanja ; Elektro Gorenjska d.d.
  31.15/4 , 4728
 135. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pergar Patricija (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; rezervacija
  31.15/4 , 4730
 136. Obdavčitev dohodkov pravnih oseb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Petrič Komučar Mirjam (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; davek ; obdavčenje pravnih oseb
  31.15/4 , 4765
 137. Vpeljava informacijskega sistema Navision v finančno računovodski oddelek izobraževalnega podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pazlar Dobrila (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; informacijski sistem ; Navision
  31.15/4 , 4836
 138. Računovodski vidik urejanja predpisanih notranjih kontrol v Splošni bolnišnici Jesenice; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Mežek Nataša (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; notranja kontrola ; Splošna bolnišnica Jesenice ; notranji nadzor javnih financ ; Splošna bolnišnica Jesenice
  31.15/4 , 4729
 139. Kroženje knjigovodskih listin v obvladujočem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Glavina – Butinar Beti (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija ; kroženje listin
  31.15/4 , 4673
 140. Letno poročilo gospodarske družbe; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kek Božič Slavica (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; letno poročilo gospodarske družbe ; Cablex d.o.o.
  31.15/4 , 4734
 141. Ugotavljanje poslovne uspešnosti po mestih odgovornosti v podjetju družba d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Žumer Lucija (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; uspešnost poslovanja
  31.15/4 , 4577
 142. Merjenje uspešnosti v Tekstilni tovarni Okroglica, d. d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Birsa Barbara (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; primer ; uspešnost ; Tekstilna tovarna Okroglica, d. d.
  31.15/4 , 4672
 143. Prenosne cene; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Klančišar Marija (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; prenosna cena
  31.15/4 , 4731
 144. Oblikovanje prenosnih cen na primeru mednarodnega podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kovše Rok (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; transferna cena ; primer
  31.15/4 , 4576
 145. Pravilnik o računovodstvu vinske kleti Goriška Brda z.o.o. Dobrovo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Prinčič Tjaša (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; pravilnik o računovodstvu ; Goriška Brda z.o.o. Dobrovo
  31.15/4 , 4561
 146. Pravilnik o računovodstvu za računovodski servis; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Weingerl Mojca (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI čRAČUNOVODJA ; raunovodski servis ; pravilnik o računovodstvu
  31.15/4 , 4652
 147. Poslovni načrt za zmanjšanje finančnega tveganja v poslovnem sistemu ABC Pomurka; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jankovič Drovenik Andreja (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; finančno tveganje ; ABC Pomurka ; MIP d. d.
  31.15/4 , 4653
 148. Obvladovanje tveganja delovanja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Ribarič Peter (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; tveganje delovanja
  31.15/4 , 4654
 149. Organizacija in izvajanje računovodske funkcije s celovitimi programskimi rešitvami; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zajc Aleš (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska funkcija ; računalniška rešitev za računovodstvo
  31.15/4 , 4655
 150. Presoja ustreznosti organiziranosti in delovanja računovodstva kapitalske družbe; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Fugina Primož (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo kapitalske družbe ; primer
  31.15/4 , 4671
 151. Letno poročilo javnega podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Rijavec Darja (slv) 2006
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; letno poročilo javnega podjetja
  31.15/4 , 4575
 152. Posebnosti računovodstva bolnišnice s poudarkom na novem sistemu obračunavanja zdravstvenih storitev – SPP – skupine primerljivih primerov ; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vratar Melita (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; obračun zdravstvenih storitev ; bolnica
  31.15/4 , 4837
 153. Uporaba sistema ciljnih stroškov in določitev ustrezne podlage za poslovno odločanje o odškodnini za nogometaša; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Stubelj Ana (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5050
 154. Finančno načrtovanje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Povhe Marjeta (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; finančno načrtovanje
  31.15/4 , 4996
 155. Vzpostavitev informacijskega sistema reje prašičev na farmi in v kooperaciji prašičereje Podgrad d.o.o. za potrebe računovodenja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Dervarič Alenka (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska informacija ; informacijski sistem ; živilska industrija ; primer ; Prašičereja Podgrad d.o.o.
  31.15/4 , 4992
 156. Oblikovanje računovodskih informacij za potrebe odločanja v proizvodnem procesu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Velič Enisa (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI ČRAUNOVODJA ; računovodska informacija ; proizvodnja
  31.15/4 , 4991
 157. Uravnoteženi sistem kazalnikov in možnost njegove uporabe v proizvodni organizaciji; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Hrvatin Lilijana (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; kazalnik ; proizvodnja
  31.15/4 , 4990
 158. Prehod iz slovenskih računovodskih standardov (2001) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (2004); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Lovšin Veronika (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; slovenski računovodski standard ; mednarodni računovodski standard
  31.15/4 , 4838
 159. Sodobni računovodski servis – prednosti, težave, s katerimi se srečuje; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Cerar Žilič Bojana (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski servis
  31.15/4 , 4832
 160. Raunovodsko proučevanje poslovanja gostinsko turističnega podjetja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Lapajne Jožica (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA "X" ; turizem
  31.15/4 , 4831
 161. Razporejanje stroškov v javnem zavodu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA . – Bogdanovič Majda (slv) 2007
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; javni zavod ; strošek
  31.15/4 , 4791
 162. Konsolidiranje s pomočjo računalniškega programa; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vincek Irena (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5027
 163. Poslovna združitev s pravnega, davčnega in računovodskega vidika in primer oddelitve s prevzemom v proizvodnem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Končar Nežka (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; poslovna združitev
  31.15/4 , 5210
 164. Računovodska poročila za notranje uporabnike v inženirskem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Oven Marija (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodsko poročilo za notranje uporabnike
  31.15/4 , 5212
 165. Transferne cene; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Mohorič Lea (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; transferna cena
  31.15/4 , 5211
 166. Izvajanje računovodenja v slovenskih podjetjih; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Prijatelj Petelinkar Nataša (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo ; slovensko podjetje
  31.15/4 , 5193
 167. Pravilnik o računovodstvu podjetja Apollo plus D.O.O.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kržišnik Nataša (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5051
 168. Analiza dobičkonosnosti v podjetju Komet Metlika D.D.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Tomc Muc Marija (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5030
 169. Pomen računovodskega predračunavanja za mala podjetja na primeru podjetja Konto, d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI RAČUNOVODJA. – SladojeviĆ Biljana (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodsko predračunavanje
  31.15/4 , 5258
 170. Izzivi razvoja računovodskih aktivnosti in procesov v mednarodni korporaciji danes in jutri – primer skupine Merkur; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Selan Mitja (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodska funkcija ; Merkur
  31.15/4 , 4995
 171. Analiza poslovanja po prehodu na dnevno izhajanje časopisa; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Koren Klavdija (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5029
 172. Prisilna poravnava ter vloga in pomen računovodstva v postopku prisilne poravnave; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – BujišiĆ Liljana (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5028
 173. Izdelava internih poročil za poslovodstvo računovodskega servisa in stranke računovodskega servisa; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jernejčič Lidija (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; interno poročilo ; računovodski servis
  31.15/4 , 4994
 174. Računovodenje finančnih instrumentov v bankah in z njimi povezana razkritja; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kastelic Helena (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5017
 175. Obračun plač v javnem zdravstvenem zavodu; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Zupanič Nataša (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5018
 176. Posledice davčnih nepravilnosti na računovodske izkaze; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Čoga Nives (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5019
 177. Prenosne cene v teoriji in praksi; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Klemenc Urška (slv) 2008
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA
  31.15/4 , 5026
 178. Davčno nevtralni prehod iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Vrtačnik Kremžar Andreja (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; samostojni podjetnik ; družba z omejeno odgovornostjo
  31.15/4 , 5513
 179. Analiza vrednotenja zalog gotovih proizvodov v podjetju Premogovnik Velenje d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kotnik Dragica (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; vrednotenje zalog
  31.15/4 , 5316
 180. Analiza sestavljanja izkaza denarnih tokov v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. po neposredni metodi in njegova uporabnost pri odločanju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Drev Dominika (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; Komunalno podjetje Velenje d.o.o. ; izkaz denarnih tokov ; Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
  31.1574 , 5514
 181. Računovodsko proučevanje poslovanja proizvodnega podjetja "X"; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pirih Majda (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo proizvodnega podjetja
  31.15/4 , 5436
 182. Računovodske rešitve pri prenosu dela dejavnosti izvajanja ; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Boncelj Dragica (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo
  31.15/4 , 5468
 183. Tržna dejavnost v javnem zavodu – računovodski vidik ; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Križ Tanja (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; trženje ; javni zavod
  31.15/4 , 5467
 184. Uvedba modernih metod poslovodnega računovodstva pri izvajalcu GJS oskrbe s pitno vodo; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Čuček Renata (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; upravljalno računovodstvo ; računovodstvo javnega sektorja
  31.15/4 , 5466
 185. Kritična obravnava izbranih računovodskih programov z vidika uporabnika; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Hladin Petra (slv) 2009
  zaključno delo inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; program Birokrat ; program E – računi ; program SAP ; računalniška rešitev za računovodstvo
  31.15/4 , 5522
 186. Oblikovanje transfernih cen v podjetju TCG Unitech Lth-ol, d.o.o.; . – Oblak Anica (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; transferna cena ; zaupno
  31.15/4 , 5411
 187. Analiza dobičkonosnosti v podjetju Jata Emona d.o.o.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Kop Alenka (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; dobiček kupcev
  31.15/4 , 5379
 188. Obvladovanje stroškov v NEK; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Pirc Alenka (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; NEK ; strošek ; obvladovanje stroškov
  31.15/4 , 5358
 189. Materialna statusna preoblikovana gospodarskih družb, računovodski in davčni vidik; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Jagarinec Darinka (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; preoblikovanje
  31.15/4 , 5315
 190. Kaj raunovodski stroki v zavarovalnici X prinaša II. faza projekta MSRP 4 in solventnost II; . – Krajnc Darja (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodstvo zavarovalnice ; MSRP ; računovodsko poročanje
  31.15/4 , 5556
 191. Računovodski obračun po izločitvi sredstev infrastrukture v javnem komunalnem podjetju; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Leban Brigita (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski obračun ; komunalno podjetje ; javno podjetje
  31.15/4 , 5512
 192. Proces konsolidiranja računovodskih izkazov v skupini Telekom Slovenije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Gorenjec Saša (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; uskupinjevanje ; računovodski izkaz kapitalske družbe ; Telekom Slovenije d.d.
  31.15/4 , 5511
 193. Metode in postopki pri konsolidiranju mednarodne skupine Kolpa Holding; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Plantan Zupančič Renata (slv) 2009
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; uskupinjevanje ; Kolpa Holding d.o.o.
  31.15/4 , 5336
 194. Organiziranost in pretok dokumentacije v računovodskem servisu De Facto Trade d.o.o.; Zaključno delo za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. – Mikložič Klavdija (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA ; računovodski servis ; dokumentacija
  31.15/4 , 5539
 195. Računovodske rešitve v boju proti plačilni nedisciplini in vpliv terjatev do kupcev na poslovni izid; Zaključna naloga Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Nahtigal Majda (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; plačilna nedisciplina
  31.15/4 , 5672
 196. Obseg dela in vloga računovodske službe v okviru skupine povezanih družb; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠANI RAČUNOVODJA. - Karba Marja (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; računovodska služba
  31.15/4 , 5671
 197. Konsolidacija in posodobitev poročanja s programsko opremo za namene konsolidacije; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Kvaternik Jure (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; skupinsko računovodsko poročilo ; uskupinjevanje
  31.15/4 , 5670
 198. Izkaz denarnih tokov v zavarovalniški skupini; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Zidar Nada (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; zavarovalnica ; denarni tok
  31.15/4 , 5648
 199. Spremembe zakona o davku na dodano vrednost v letu 2011; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Urh Polona (slv) 2010
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; zakon o davku na dodano vrednost : sprememba
  31.15/4 , 5758
 200. Oblikovanje cen komunalnih storitev; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Kenk Hribar Karmen (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; cena ; komunalna dejavnost ; primer ; gospodarska javna služba
  31.15/4 , 5759
 201. Zasnova bistvenih procesnih in računovodskih rešitev pri uvedbi finančno računovodske programske podpore (Xtb2); Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Zorman Marija (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ; elektronsko računovodstvo
  31.15/4 , 5766
 202. Računovodska poročila v srbskem podjetju Agroživ A.D.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Ribaš Matjaž (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; računovodsko poročanje ; računovodska informacija ; SIR
  31.15/4 , 5767
 203. Uvedba novega plačnega sistema v javnem sektorju na primeru visokošolskega zavoda; Zaključno delo Inštitutta za pridobitev strokovneg naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Kolenko Aleš (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; plačilni sistem ; javni sektor
  31.15/4 , 5768
 204. Posebnosti in vloga računovodstva v gospodarskih družbah v postopkih zaradi insolventnosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolvenstnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); . - Pušnik Janez (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; računovodstvo gospodarskih družb ; insolventnost gospodarskih družb ; Instalacije Grosuplje d.d.primer ; Instalacije Grosuplje d.d.
  31.15/4 , 5785
 205. Primerjalna analiza finančnega položaja in uspešnosti družb Mobitel in Si.mobil (obdobje 2006-2009); . - Godnič Luka (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; uspešnost poslovanja ; finančni položaj ; Mobitel ; Si.mobil ; primerjava
  31.15/4 , 5786
 206. Udeležba delavcev pri dobičku v podjetju Fotona d.d.; Zaključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Čerin Mojca (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; udeležba delavcev pri dobičku ; Fotona d.d., Ljubljana
  31.15/4 , 5812
 207. Poslovodno računovodstvo v storitvenem podjetju Marina Portorož, d.d.: Ocena stanja in predlogi za nadaljnji razvoj; Zključno delo Inštituta za pridobitev strokovnega naziva PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA. - Hvastja Tina (slv) 2011
  zaključno delo Inštituta-preizkušeni računovodja ; upravljalno računovodstvo ; Marina Portorož, d.d.
  31.15/4 , 5834