Arhiv obvestil sekcije

31. 8. 2011

Od Računskega sodišča smo prejeli odgovor na dopis v zvezi s pobudo za dopolnitev Navodila za izvajanje revizij z vključitvijo standardov na področju IT.


15. 6. 2011

Odbor sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov je na ministra za finance naslovil poziv v zvezi s predpisi povezanimi z davčnimi blagajnami.


3. 3. 2011

Odbor sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov je v javno razpravo posredoval predlog besedila Hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov. Javna razprava traja do 31. 3. 2011, vse morebitne pripombe in predloge pa posredujte na naslov Slovenskega inštitut za revizijo ali na naslov elektronske pošte info@si-revizija.si


4. 10. 2010

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bili dne 28. septembra 2010 na Ptuju v odbor izvoljeni naslednji kandidati:
- Maja Hmelak,
- Božislava Javornik,
- mag. Boštjan Kežmah,
- mag. Nataša Žabkar in
- dr. Aleš Živkovič.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 6. 10. 2010. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


7. 7. 2010

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

  1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2010 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
  2. Volilno zasedanje se skliče 28. septembra 2010.

Ljubljana, 2. 7. 2010

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo


21. 9. 2007

Arhiv Republike Slovenije vabi k sodelovanju vse preizkušene revizorje informacijskih sistemov pri izdelavi osnutka Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti storitev zajema oziroma hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki.


15. 11. 2005

Recenzija knjige Patric O'Beirne: Spreadsheet Check and Control, 47 key practices to detect and prevent errors.


8. 7. 2004

Direktor Inštituta je sprejel sklep, da se prične kandidacijski postopek za nove člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov. Kandidacijski postopek poteka do 25. avgusta 2004. Volitve novih članov odbora bodo potekale na 12. mednarodni konferenci o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov v Čatežu. Kandidate lahko predlagajo vsi člani sekcije, predlog pa mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata,
  • obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike stroke s področja revidiranja informacijskih sistemov in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju stroke,
  • izjavo kandidata o privolitvi v kandidaturo,
  • ime in priimek ter podpis predlagatelja.

Predloge za kandidate je potrebno poslati priporočeno po pošti.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za revizijo informacijskih sistemov in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.