Seminar Razumevanje upravljanje tveganj in notranje kontrole, vključno s celovitim okvirom notranje kontrole COSO (prenovljenim v maju)

Ljubljana, 13. november 2013

Cena: 5,48 €