Seminar Uporaba pribitkov in odbitkov pri ocenjevanju vrednosti podjetij (obvladovanje/tržljivost)

Ljubljana, 11. september 2013

Cena: 7,29 €