Seminar Uporaba pribitkov in odbitkov pri ocenjevanju vrednosti podjetij (obvladovanje/tržljivost)

Ljubljana, 12. september 2013

Cena: 5,73 €