Seminar za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme

Ljubljana, 10. maj 2004

Cena: 4,57 €