19. letna konferenco revizorjev

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
6. 9. 2018 do 7. 9. 2018

20. letna konferenca revizorjev

Lokacija: Hotel Radin, Radenci

 

Vabilo

Če kdo, potem se moramo revizorji zavedati, da je znanje, neprestano izobraževanje in sledenje vedno novim zahtevam tisto, kar mora biti vedno sestavni del razmišljanja in dela vsakega dobrega pooblaščenega revizorja. Tako kot vsako leto se bomo tudi letos  za uvod v novo revizijsko obdobje na konferenci seznanili z novostmi na področju računovodenja in revidiranja, ki jih bomo morali upoštevati pri vsakdanjem delu. In končno imamo prevedene najnovejše revizijske standarde, ki so biblija našega dela. Ali smo jih že uspeli podrobno proučiti?

Vodilna tema letošnje konference pa bo prav gotovo  razprava o predlogu novega zakona o revidiranju. Po neuspešnih poskusih, pri katerih predlagatelj nove revizijske zakonodaje ni upošteval pripomb in priporočil stroke, se je Revizijski svet (to je najvišji strokovni revizijski organ) odločil, da stroka sama pripravi predlog novega zakona in ga po uskladitvi predloži zakonodajalcu. Prepričani smo, da smo revizorji sposobni pripraviti strokovne in kakovostne rešitve, ki bodo v dobro stroki in celotni družbi.

Seveda pa ne moremo brez obravnave novih zahtev o varstvu osebnih podatkov. Na konferenci se bomo tudi vprašali, kako je s pravico do obravnave v postopkih, ki so lahko sproženi proti revizorju, pogovorili se bomo o revizorjevi odgovornosti pri revidiranju dajatev in ocenjevanju vrednosti portfeljev ter "pametno" konferenco zaključili z verigami podatkovnih blokov.

 

Kraj

Prenočišče lahko rezervirate v hotelu Radin po telefonu (02) 520-27-20 ali (02) 520-27-22 od 7. do 18. ure ali po e-pošti info@zdravilisce-radenci.si. V hotelu so nas posebej opozorili, da je treba sobe rezervirati čim prej; povedati morate tudi, da ste udeleženci 19. letne konference revizorjev. Za naše udeležence znaša nočitev z zajtrkom v hotelu Radin 66,00 € za enoposteljno sobo in 46,00 € za dvoposteljno sobo.

 

Program
Četrtek, 6. septembra 2018
8.30–9.00 Registracija udeležencev  
9.00–9.45 Makroekonomske razmere v Slovenij Mag. Boštjan Vasle, Urad republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
9.45–10.30 MSRP 15 – Prihodki in SRS 15 – Prihodki s poudarkom na obravnavi popustov Mag. Robert Horvat, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
10.30-11.15 MSRP 16 – Najemi in spremembe Uvoda v SRS, spremembe SRS 1 in SRS 2 zaradi najemov Dušan Hartman in Anita Pavlin, Pricewaterhousecoopers, d.o.o.
11.15–11.45 Odmor  
11.45–12.30 Poročanje po spremenjenih MSR-jih  (MSR 700, 701, 705, 706, 720,  Stališče 1) Mag. Mitja Skitek, Slovenski inštituta za revizijo
12.30–13.15 Uporaba spremenjenih  MSR-jev  (MSR 250, 260, 570, 800 in 810) Mateja Vrankar, BDO Revizija, d.o.o.
13.15–15.00 Odmor za kosilo  
15.00–16.30 Razprava o predlogu ZRev-3 – revizijski del

Mag. Mitja Skitek, Slovenski inštitut za revizijo
Tina Kolenc Praznik, Deloitte revizija, d.o.o.

Silva Zapušek, Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o.
16.30-17.00 Odmor  
17.00–18.00 Razprava o predlogu ZRev-3 – postopkovni del

Barbara Prelec, Slovenski inštitut za revizijo

Dr. Urška Kežmah, odvetnica
18.00–18.45 Kako uporabniki revizijskih storitev ocenjujejo njihovo kakovost Dr. Stanko Čokelc, Revidicom, d.o.o.
18.45 Podelitev certifikatov  
20.00 … Družabni večer  
     
Petek, 7. septembra 2018
9.00–9.45 Uredba EU – Nova pravila o varstvu osebnih podatkov v EU – vpliv na delo revizorjev Dr. Urška Kežmah, odvetnica
9.45–10.30 Pravica do obravnave v postopkih proti revizorju Dr. Rajko Pirnat
10.30–11.15 Revizorjeva odgovornost in postopki v zvezi z revidiranjem davkov, prispevkov ter ostalih dajatev  Matej Kovačič, Ernst & Young, d.o.o.
11.15–11.45 Odmor  
11.45–12.30 Ocenjevanje vrednosti portfelja kupcev, podprto s praktičnim primerom Dr. Samo Javornik, REGIA GROUP, investicijsko upravljanje, d.d.
12.30–13.15 Blockchain in pametne pogodbe Dr. Urban Sedlar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
13.15 Zaključek  

 

Cena

Udeležnina za 19. letno konferenco revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 6. septembra. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4751-18.

Na konferenco se lahko prijavite najkasneje do 28. avgusta 2018 s prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani www.si-revizija.si, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava