20. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
8. 6. 2017 do 9. 6. 2017

20. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

 

Lokacija: Grand hotel Sava, Rogaška Slatina

 

Vabilo

Spoštovani,

dne 8. in 9. junija 2017 v Rogaški Slatini organiziramo  tradicionalno 20. letno konferenco ocenjevalcev vrednosti. Na konferenci bodo obravnavane aktualne teme s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin, strojev in opreme ter teme, hkrati pa bodo področje ocenjevanja vrednosti s svojimi prispevki osvetlili tudi  priznani zunanji strokovnjaki in predavatelji s temami, ki so tesno povezane z ocenjevanjem vrednosti.

Na konferenci bo organizirana okrogla miza na temo ocenjevanja vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom – z vidika ocenjevalcev  vrednosti nepremičnin in podjetij, v okviru katere bodo udeleženci konference povabljeni k aktivnemu sodelovanju. Obravnavana bo tematika bodoče zakonodajne ureditve področja ocenjevanja vrednosti v Sloveniji, predstavljeni pa bodo tudi novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, ki bodo v veljavo stopili v drugi polovici leta 2017.

Vljudno vabljeni.

 

Kraj

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Sava v Rogaški Slatini; priporočamo čim prejšnjo rezervacijo (po telefonu 03 811 40 00 ali elektronski pošti info@hotel-sava-rogaska.si).

V četrtek, 8. junija 2017, bo družabni večer v restavraciji Kaiser v Grand hotelu Sava.

Na konferenco se lahko prijavite najkasneje do 29. maja 2017 s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.
Za udeležnino na 20. letni konferenci ocenjevalcev vrednosti boste odšteli 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 8. junija. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4563-17.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

 

Program
Četrtek, 8. junija 2017
8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.30 Pomen ocenjevalcev vrednosti za SIR
dr. Marjan Odar
9.30-10.00 Trenutni položaj ocenjevalcev vrednosti
dr. Samo Javornik
10.00-10.30 Bistvene novosti MSOV
mag. Karin Lušnic

Podelitev certifikatov novim pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti
10.30-11.00 Odmor/Volitve
11.00-11.45 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
mag. Tomaž Košak
11.45-12.30 Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin
Črt Lenarčič
12.30-14.30 Odmor za kosilo
14.30-15.15 Nepremičninski skladi – investicijski proces
Vid Pajič
15.15-16.00 Regresijska beta in alternative
mag. Ivan Kebrič
16.00-16.15 Odmor
16.15-17.00 Prodaja storitev ocenjevanja vrednosti
mag. Aleš Lisac
19.00 Monokomedija Jamski človek
20.15 Večerja in družabno srečanje
 
Petek, 9. junija 2017
9.00-9.45 Donosi obveznic
dr. Igor Lončarski
9.45-10.30 Izvajanje ocene SW produkta
Slavko Stošicki
10.30-11.15 Od Wifi, oblakov, BYOD, COPE, SYOD, masovnih podatkov in IoT do varnosti interneta smeti
dr. Boštjan Kežmah
11.15-11.30 Odmor
11.30-12.00 Ocenjevanje premoženja s posebnim trgovalnim namenom – vidik ocenjevalca vrednosti podjetij
Mojca Janko
12.00-12.30 Ocenjevanje premoženja s posebnim trgovalnim namenom – vidik ocenjevalca vrednosti nepremičnin
Janez Kratnar
12.30-13.30 Okrogla miza o ocenjevanju premoženja s posebnim trgovalnim namenom
mag. Karin Lušnic (moderatorka) Mojca Janko in Janez Kratnar
13.30-13.45 Zaključek konference

 

Oznake

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava