21. letna konferenca notranjih revizorjev

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
15. 11. 2018 do 16. 11. 2018

21. letna konferenca notranjih revizorjev

Lokacija: Kongresni center Thermana Park Laško

 

Vabilo

Še lansko leto smo ugotavljali, da se od notranjih revizorjev pričakuje vedno več. Spraševali smo se, koliko znanj, veščin in drugih sposobnosti je dovolj, da opravljamo svoje delo. Letos pa se sprašujemo, kako delati prave stvari. Kako delati tisto, kar v očeh drugih, pa ne samo po našem prepričanju, dodaja vrednost organizaciji. Spraševali se bomo tako, kot se sprašujemo pri kontrolah, vpeljanih za obvladovanje tveganj: vedno trdimo, da ni dovolj, da so le vpeljane, preverjamo tudi, ali delujejo uspešno in učinkovito.

Odgovore bomo iskali na okrogli mizi in pri naših udeležencih.

 

Program

Četrtek, 15. novembra 2018

9.00-9.15 Uvod in podelitev certifikatov Tina Toman Pfajfar
9.15-9.45 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja Tina Toman Pfajfar
9.45-10.30 Dileme pravnega reguliranja: ali je tako obsežno in podrobno pravno reguliranje nujno? dr. Rajko Pirnat
10.30-11.15 Odmor  
11.15-11.45 Svetovni trendi na področju strateškega menedžmenta dr. Adriana Rejc Buhovac
11.45-12.15 Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari mag. Blanka Vezjak
12.15-12.45 Kako revidirati strategijo organizacije: ali je to sploh mogoče? mag. Matej Drašček
12.45-13.15 Proaktivnost notranje revizije pri proračunskih uporabnikih Dušan Sterle, Anja Bajcar
13.15-14.30 Odmor za kosilo  
14.30-15.30 Pomena soobstoja različnih identitet posameznice doc. Tamara Pavasović Trošt, PhD
15.30-16.00 Kdaj notranji revizor po mnenju zunanjega revizorja dela prave stvari? Sonja Anadolli
16.00-16.30 Odmor  
16.30-18.00 Okrogla miza:
Kdaj notranji revizor dela prave stvari?
moderator: dr. Marjan Odar
20.00 Večerja in družabno srečanje  

 

Petek, 16. novembra 2018

9.00-9.30 Notranja revizija v skupini – izločen posel Jožica Palčič, Polonca Jug Mauko
9.30-10.00 Strateška usmerjenost notranje revizije Jure Vezjak
10.00-10.30 Nekaj izsledkov iz raziskav o notranji reviziji mag. Daniel Zdolšek
10.30-11.00 Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer? mag. Mira Rataj Siročič
11.00-11.30 Odmor  
11.30-12.00 Kaj vodstvo (uprava) pričakuje od notranjega revizorja? Borut Jamnik
12.00-12.30 Uporaba analitičnih orodij za preprečevanje in odkrivanje prevar Katarina Kadunc, Urban Goršič
12.30-13.00 Novi predpisi in standardi na področju zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov dr. Boštjan Kežmah
13.00-13.30 Kako uspešno pripraviti, naročiti in izvesti vdorni test Milan Gabor

 

Udeležnina

Konferenca bo v Kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško – superior in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo Vas, da ob rezervaciji navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 70,05 € in hotelu Zdravilišče Laško 57,75 €.

V četrtek, 15. novembra 2018, bo družabni večer v prostorih hotela Thermana Park Laško.

Na konferenco se prijavite s prijavnico. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 6. novembra 2018 prek spletne strani. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 21. letno konferenco notranjih revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, ki ga podeljuje Inštitut in osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ter člane IIA – Slovenskega inštituta znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi družabna večerja v četrtek, 15. novembra 2018. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4750-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Oznaka konference:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava