Seminar Celovito svetovanje pri prodaji podjetij

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
18. 9. 2018
Vsebina

*Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

Temeljito poznavanje procesa prodaje podjetij nam omogoča, da lahko v vseh fazah tega procesa svetujemo na način, ki prodajalcu omogoča maksimirati iztrženo vrednost. Lastnikom družinskih podjetij lahko svetujemo, kdaj in kako prodati podjetje, katere trženjske strategije pri prodaji podjetja izbrati,  svetujemo pa lahko celo pri določanju točke preloma, v kateri je pametneje od posla odstopiti.  S strokovnim in premišljenim finančnim svetovanjem lahko prodajalcem podjetja ustvarimo visoko dodano vrednost.

Na seminarju vam bomo omogočili:
• razumevanje kompleksnega procesa prodaje podjetij,
• ugotavljanje ključnih gonil vrednosti v procesih prodaje in poprevzemnih vzvodov ustvarjanja vrednosti pri kupcih in prodajalcih,
• razumeti in oceniti vrednosti različnih prodajnih scenarijev in strategij,
• proces in metode trženje podjetja,
• razumevanje načinov prepoznavanja možnih prevzemnikov,
• prepoznavo in sestavljanje potrebne dokumentacije za optimalno izvedbo prodaje,
• razumevanje izvedbe in priprave procesa skrbnega pregleda,
• znanje s področja priprave  ponudbenih postopkov,
• reševanje ključnih dilem v pogajanjih za prodajo,
• poznavanja vpliva celotnega posla in mehanizmov zaključevanja na vrednost za prodajalca.

 

Program
9.00-10.30 • Pregled procesa združitev in prevzemov
Analiza poslovnega modela
- Splošni okvir strategije
- Ključno gonilo dobičkonosnosti
• Ugotovitev ključnih gonil ustvarjanja vrednosti
- Pregled napovedi denarnega toka
- Ocenjevanje tveganja
- Predpostavke financiranja
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 • Priprava podjetja za prodajo
- Strategije trženja
- Nosilci združitve in prevzema
   o Delne odtujitve
   o Izločitve (spin-off), odcepitve (split-off), izrezi (carve-out)
- Prepoznavanje prevzemnikov
- Izvajanje skrbnega pregleda
- Oblikovanje pogajalskega okolja
- Ustvarjanje ponudbene napetosti
Informacijski memorandum
- Predstavitev podjetja
- Informacijski memorandum
- Načrtovanje skrbnega pregleda
- Podatkovne sobe
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 • Upravljanje ponudb
- Ponudbena dokumentacija
- Ravnanje z več ponudniki
- Ugotavljanje pogajalskih dilem
Priprava prodaje
- Garancije in odškodnine
- Dodatno nadomestilo (vezano na donosno poslovanje) in fiduciar
- Zaključevanje posla
   o Glavne točke sporazuma
   o Mehanizmi zaključevanja
   o Pogodba o nakupu delnic

 

Predavatelji

Steve ShawSteve Shaw vodi svoj program izobraževanja in svetovanja že od leta 1993. Podrobnosti o njegovi izobrazbi in delovnih izkušnjah:

  • revizijski partner v kontinentalni Evropi (Belgija) pri Peat Marwicku in kasneje pri KPMG-ju, in sicer v 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja;
  • šolan razvijalec sinhronskih programov na platformi Adobe Acrobat Connect Pro (virtualna učilnica);
  • praktik iz nevrolingvističnega programiranja (NLP) in akreditirani trener NLP-ja.

 

Njegove trenutne obveznosti vključujejo oblikovanje in vodenje specialističnega izobraževanja s področja korporativnih financ (strukturiranje poslov pri združitvah in prevzemih, ocenjevanje vrednosti podjetij in napredna pogajanja v zvezi z združitvami in prevzemi), delavnice v zvezi z analizami realnih opcij, načrtovanjem scenarijev in delavnice Monte Carlo, delavnice o določanju vrednosti neopredmetenih sredstev, o razporeditvi nabavnih cen in oslabitvah ter moderatorske delavnice o poslovnem načrtovanju.

V zadnjih 19 letih so bile njegove stranke med drugim KPMG (Audit, Corporate Finance, Transaction Services, Transfer Pricing and Forensic), Oracle Corporation, Bull-Integris, Dendrite, BNP Paribas, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Eli Lilly, Erst & Young, United Technologies (Otis Elevators), Slovenski inštitut za revizijo in romunsko Združenje ocenjevalcev vrednosti (ANEVAR).

Več podatkov in uporabnih informacij lahko najdete na njegovi spletni strani:

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4679-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
-
za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava