Seminar Izvedba notranjerevizijskega posla (s praktičnim primerom)

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
15. 6. 2017
Predavatelji

Predavateljici:

Maja Romih je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega 15 let na področju notranjega revidiranja. Od leta 2010 je zaposlena v Zavarovalnici Triglav kot direktorica Službe notranje revizije.

Diana Žižek je univerzitetna diplomirana ekonomistka in preizkušena notranja revizorka. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj, od tega 15 let na področju notranjega revidiranja. Od leta 2012 je zaposlena v Zavarovalnici Triglav kot strokovna vodja notranje revizije.

 

Vsebina

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju zahtevajo, da notranji revizorji:
• pripravijo in dokumentirajo načrt za vsak notranjerevizijski posel;
• prepoznajo, proučijo, ovrednotijo in dokumentirajo dovolj informacij za dosego ciljev notranjerevizijskega posla;
• poročajo o izidih notranjerevizijskega posla.

Na seminarju bodo udeleženci:
• spoznali podrobnejše zahteve standardov, ki se nanašajo na izvedbo notranjerevizijskih poslov;
• spoznali enega od možnih načinov izpolnjevanja zahtev teh standardov na podlagi predstavitve primera iz prakse;
• lahko izmenjali svoje izkušnje in poglede na izvedbo notranjerevizijskih poslov in na ta način spoznali tudi druge načine njihove izvedbe;
• spoznali dileme, vprašanja, probleme notranjih revizorjev pri izvedbi notranjerevizijskih poslov in razpravljali o možnih rešitvah.

 

Program
9.00-10.30 Uvod
Zahteve Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Revizijska ocena tveganj, načrtovanje dela (službe) notranje revizije in načrtovanje notranjerevizijskega posla
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Priprava in ključni elementi načrta notranjerevizijskega posla
Izvajanje in dokumentiranje revizijskih postopkov (prepoznavanje, proučitev in ovrednotenje informacij ter njihovo dokumentiranje)
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 Nadziranje izvajanja revizijskih postopkov
Priprava in ključni elementi poročila o izvedbi notranjerevizijskega posla
Zaključna razprava

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B Zveze računovo­dij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4580-17.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava