Seminar Izzivi "GDPR" in "ZVOP-2"

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
20. 3. 2018
Vsebina

25. maja 2018 začne veljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). V organizacijah, ki še niso začele  usklajevanja s predpisi, se napetost povečuje. Ponudniki storitev intenzivno oglašujejo in grozijo z visokimi globami.

ZVOP-2 je šele predlog in sploh še ni sprejet. Kateri predpis je pravzaprav zahtevnejši – GDPR ali bo to novi ZVOP-2?

Kaj še lahko oziroma kaj moramo nujno urediti do 25. maja, da zmanjšamo tveganje neskladnosti s predpisi?

Kakšne spremembe prinaša zunanjim računovodskim servisom in kakšne v revizijske posle?

 

Program
9.00-10.30 Pregled bistvenih zahtev GDPR-ja:
• osebni podatki in posebne vrste osebnih podatkov,
• pravice posameznika,
• obdelava na podlagi privolitve,
• nove obveznosti upravljavcev,
• nova pravila za najemanje in nadzor obdelovalcev.
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15

Pregled bistvenih zahtev ZVOP-2:
• sledljivost obdelav,
• uporaba biometrije,
• dodatna pravila za imenovanje pooblaščene osebe,
• videonadzor,
• so globe višje kot po ZVOP-1?

Praktični napotki:
• zbiranje privolitev,
• privolitev mladoletnih oseb,
• psevdonimizacija,
• prenosljivost,
• evidenca dejavnosti obdelav,
• sklepanje pogodb z obdelovalci,
• ocena učinka,
• obveščanje o kršitvah,
• kodeksi ravnanja in certificiranje.

 

Predavatelja

Dr. Boštjan KežmahDr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član odbora Sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi.

 

Dr. Urška Kežmah je od leta 2017 predsednica Slovenskega sodniškega društva. Specializirana je za področje civilnega, gospodarskega prava, varstvo osebnih podatkov ter mediacijo. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4708-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava