Seminar MSRP 15

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
13. 2. 2018
Vsebina

1. 1. 2018 se je začel uporabljati novi mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci. Standard nadomešča dosedanja standarda MRS 11 – Pogodbe o gradbenih delih in MRS 18 – Prihodki, ter pojasnila IFRIC 15 – Pogodbe o gradnji nepremičnin, IFRIC 18 – Prenosi sredstev od strank in SIC 31 – Prihodki – blagovne menjave. Na seminarju se bomo seznanili z novostmi, ki jih v računovodenje prihodkov prinaša novi MSRP 15, s posebnim poudarkom na praktičnih primerih. Podrobno se bomo seznanili s tako imenovanim modelom petih korakov pripoznavanja prihodkov, ki predstavlja vsebinsko jedro novega standarda, ter glavnimi razlikami, ki jih ta model prinaša v primerjavi s trenutnimi rešitvami v MRS 11 in MRS 18. Na praktičnih primerih bomo tudi pokazali, kako se bo izvajal prehod.

 

Program
9.00-10.30 Model petih korakov pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci:
• Opredelitev pogodbe
• Opredelitev izvršitvenih obvez
• Opredelitev transakcijske cene
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Model petih korakov pripoznavanja prihodkov iz pogodb s kupci (nadaljevanje):
• Razporeditev transakcijske cene po posameznih izvršitvenih obvezah
• Pripoznanje prihodkov
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 Računovodenje stroškov pogodb s kupci
Računovodenje sprememb pogodb s kupci
Izvajanje prehoda

 

Predavatelj

Mag. Robert HorvatMag. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik študijske usmeritve Računovodstvo in davščine visokošolskega strokovnega programa Poslovna ekonomija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter tudi nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost za seminar je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4656-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: A
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C

 

Prijava/Odjava