Seminar Novi izzivi zagotavljanja varnosti in skladnosti informacijskih sistemov

Tiskalniku prijazna oblika
Datum: 
24. 4. 2018
Vsebina

Zagotavljanje informacijske varnosti postaja vse pomembnejši vidik poslovanja tudi zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi. Katera nova tveganja se pojavljajo? Ali je informacijska varnost drugačna kot kibernetska? Kako se spreminjajo dobre prakse upravljanja gesel? Ali imajo verige blokov kakšno uporabno vrednost ali so samo osnova za nove Ponzijeve sheme?

Ob vseh teh novih vprašanjih se spreminjajo še predpisi.

Seminar je namenjen upravljavcem in strokovnjakom dajanja zagotovil, ki želijo dohajati najnovejše izzive na področju zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov.

 

Program
9.00-10.30

Osnove kibernetske varnosti

Sodobna tveganja, povezana z varnostjo informacijskih sistemov, s poudarkom na upravljanju gesel in večfazni avtentikaciji:
• praktični primeri in izkušnje pri preteklih zlorabah gesel,
• nove smernice zagotavljanja varnosti gesel,
• večfazna avtentikacija s praktičnimi primeri.
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Praktična uporabna vrednost verig blokov:
• razlika med »Bitcoin« in »blockchain«,
• kaj so ICO, novi kovanci in novi žetoni,
• zgoščevalna funkcija,
• način delovanja verig blokov,
• pametne pogodbe,
• praktična uporabna vrednost v informacijskih sistemih in reviziji.
12.15-13.00 Odmor
13.00-14.30 Novi predpisi s področja zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov:
• novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in GDPR,
• Zakon o informacijski varnosti ter
• Zakon o kritični infrastrukturi.

 

Predavatelja

Dr. Boštjan KežmahDr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član odbora Sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi.

 

Dr. Urška Kežmah je od leta 2017 predsednica Slovenskega sodniškega društva. Specializirana je za področje civilnega, gospodarskega prava, varstvo osebnih podatkov ter mediacijo. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

Kraj

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

 

Cena

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., tri dni pred začetkom seminarja. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4709-18.

 

Oznake

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka seminarja:
- za pooblaščene revizorje: B
- za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

 

Prijava/Odjava