Sodelovanje med notranjim revizorjem in revizorjem informacijskih sistemov

Ljubljana, 17. oktober 2013

Cena: 8,21 €