Sodobni raunovodski pristopi in uporaba računalnika (2. del)

Ljubljana, 20. junij 2000

Cena: 5,47 €