Sodobni trendi pri upravljanju gospodarskih družb (Corporate Governance)

Ribno, 11. 11. 1999

Cena: 4,57 €