Standardi

Spodaj dostopni standardi so rezultat lastnih strokovnih dognanj ali pa prevedene izdaje tujih strokovnih inštitucij. Na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo jih lahko brezplačno prenesete za lastno uporabo.

 

Mednarodni standardi revidiranja
Mednarodni standardi revidiranja
Izdaja: IFAC
Leto: 2014
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo
Slovenski računovodski stadnardi 2016
Slovenski računovodski standardi 2016
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2016
Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Izdaja: Evropska komisija
Leto: 2017
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013
Izdaja: IVSC
Leto: 2013
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo
Slovenski poslovnofinančni standardi
Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2013
Mednarodni stadnardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Izdaja: IIA
Leto: 2017 (veljavno od 1. 1. 2017)
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo
Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
Izdaja: ISACA
Leto: 2014
Prevod: Slovenski odsek ISACA