Učinkovito notranje revidiranje

Ljubljana, 29. in 30. januar 2004

Cena: 26,50 €