Učinkovito notranje revidiranje – v korak s sodobnimi gibanji

Ljubljana, 10. in 11. april 2001

Cena: 25,18 €